Lidtgodtgården i Tølløse

I Tølløse findes en vej, der hedder Lidtgodtvej. Navnet har den fået efter Lidtgodtgården, på hvis jord den ligger. Men hvoraf kommer det lidt mærkelige navn?

Oprindelig lå gården, der havde matr. 6a og var en arvefæstegård under Aastrup, i Kvarmløse by. I 1799 blev den – i lighed med flere andre gårde på det tidspunkt – flyttet ud på marken, vistnok fordi udlængerne var i meget dårlig stand.

Kort forinden var det samme sket med en anden af Aastrups gårde, der indtil da havde ligget i Soderup og havde matr. 9a. Den blev også flyttet ud på marken og ligger på det, der i dag hedder Tingerupvej 77. Gården fik navnet Prøvegården, eftersom det var en prøve / et forsøg fra Aastrups side med denne udflytning.

I 1799 blev matr. 6a så flyttet fra Kvarmløse ud på dens marker til en placering tæt op ad den nuværende Tølløsebane. Efter en tid fik den navnet Lidtgodtgården, efter sigende fordi det ikke gik super-godt efter flytningen. Der var nemlig mange vandhuller på marken, så det var vanskeligt at få økonomien til at løbe rundt.

 Lidt senere kom turen til matr. 5a. Også den gård havde hidtil ligget i Kvarmløse, men blev nu flyttet ud og placeret, hvor Børnehaven Kernehuset i nyere tid blev bygget. At det kom til at gå rigtig godt for denne gård kan aflæses af det navn, den fik – den kom til at hedde Sejergården.

I dag er der ikke meget tilbage at se af Lidtgodtgården, der var i samme slægts eje i 5 generationer – kun nogle høje træer røber, at der engang har ligget en gård. I 1974 blev den købt af Tølløse Kommune, der lod det lokale brandvæsen afbrænde den som øvelse i 1977. Siden er der bygget andelsboliger på noget af gårdens jord. 

Tilmed dig vores nyhedsbrev